Сферы применения

LUXTENT је компанија која пружа удобне услове за одржавање догађаја различитих величина и врста: од породичних празника до великих изложби, фестивала и спортских такмичења.